26 lipca 2017

Działania i kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Odwaga ratuje życie

Wraz z początkiem wakacji ruszyła nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Kampania ma nie tylko przestrzec przed brawurą czy brakiem rozwagi, ale też zachęcić i ośmielić każde dziecko do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne są na stronie www.odwagaratujezycie.pl .

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo

Kampania ma na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci, a także zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Ważną częścią tej kampanii są wypracowane skrypty, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których nie wiedzą jak się zachować. Na dedykowanej akcji stronie www.jakreagowac.pl zamieszczone są symulacje trudnych sytuacji wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Akcja jest szczególnie ważna w okresie letnim ze względu na panujące często wysokie temperatury. Film jest dostępny na stronie www.odwagaratujezycie.pl.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Działanie „Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka” może być narzędziem wykorzystywanym do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym pomocy. Numer telefonu 800 12 12 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy i każdego dnia w godz. 20.00 – 8.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, która będzie odsłuchana w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 20.00).

Kontakt: Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96
Adres poczty elektronicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ułatwienia dostępu