10 listopada 2017

Stanowisko MEN dotyczące możliwości zakupu pomocy dydaktycznych przez dyrektora szkoły

Stanowisko MEN dotyczące możliwości zakupu pomocy dydaktycznych przez dyrektora szkoły w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Załączniki

Ułatwienia dostępu