8 lutego 2018

Nowa szkoła w Bartągu

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki dziś, 8 lutego br. wziął udział w uroczystym otwarciu nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Rusi zlokalizowanym w Bartągu. Jest to budynek nowoczesny, w którym mieści się 12 sal lekcyjnych, świetlica oraz zespół pomieszczeń administracyjnych z pokojami nauczycielskimi. Lokalizacja szkoły wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców takich miejscowości jak Bartąg, Jaroty i Ruś. Za sprawą nowej szkoły uczniowie będą mieli dogodne warunki do nauki i do minimum skróci się czas ich dojazdu na zajęcia. Podczas uroczystości kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił znaczenie inwestycji dla rozwoju infrastruktury oświaty w gminie Stawiguda.

Nowa inwestycja w Rusi to nie tylko lepsze warunki dla uczniów do nauki, ale też przykład przemyślanego projektowania sieci szkół z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb mieszkańców gminy – powiedział kurator Krzysztof Marek Nowacki.

Szkoła w Bartągu docelowo pomieści 276 uczniów. Udogodnienia architektoniczne pozwolą na naukę w niej dzieciom niepełnosprawnym.

Ułatwienia dostępu