26 kwietnia 2018

Seminarium branżowe w Ełku

W Zespole Szkół nr 1 w Ełku w dniu 25 kwietnia br. odbyło się kolejne z kilku zaplanowanych w naszym województwie seminariów branżowych poświęconych szkolnictwu zawodowemu. Pracodawcy z Ełku i sąsiadujących powiatów, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół oraz doradcy zawodowi rozmawiali na temat współpracy. Dyskusja koncentrowała się wokół klas patronackich, możliwości kształcenia w nowych zawodach oraz doradztwa zawodowego. Obecny na seminarium wicekurator oświaty Wojciech Cybulski we wprowadzeniu do dyskusji wskazał główne kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym wynikające z reformy edukacji. Podkreślił, że spotkania w powiatach organizowane przy współudziale kuratorium oświaty są ważnym forum dyskusji pomiędzy szkołami i pracodawcami.

Poprzez bezpośrednie kontakty i rozmowy chcemy wzmocnić wzajemne relacje, ale również, powiedział wicekurator Cybulski, zainteresować zarówno pracodawców, jak i szkoły do podejmowania wspólnych inicjatyw w ramach kształcenia dualnego. Seminaria to okazja także do upowszechniania w środowisku rynku pracy przykładów dobrych praktyk w zakresie tworzenia klas patronackich, organizacji nauki zawodu czy też staży zawodowych uczniów.

Podczas seminarium wybrzmiały treści wynikające z Kongresu Powiatów „Dobry zawód”, jaki odbył się 6 kwietnia br. we Wrocławiu z inicjatywy ministerstwa edukacji. Dużo uwagi poświecono również zagadnieniom związanym z wprowadzaniem do szkół nowego zawodu i oczekiwaniom pracodawców odnośnie kompetencji potencjalnych pracowników.

Ułatwienia dostępu