6 czerwca 2018

Seminarium branżowe w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

4 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyło się seminarium branżowe z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Zastępcy Prezydenta Olsztyna Jarosława Marka Słomy, lokalnych pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli szkół zawodowych.

Organizowane w naszym województwie seminaria branżowe są okazją do konsultacji zmian w kształceniu zawodowym, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, które MEN planuje wprowadzić we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Kurator Oświat w swoim wystąpieniu podkreślił rolę kształcenia dualnego oraz rolę rodziców w wyborze ścieżki edukacyjnej swoich dzieci. Wskazał, iż sukces regionu związany jest ze ścisłą współpracą szkół zawodowych z pracodawcami. Zwrócił uwagę, że procesy kształcenia powinny nadążać za potrzebami rynku pracy, stąd szkolnictwo zawodowe musi położyć nacisk na wykorzystanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, w praktyce. Podkreślił też konieczność aktywnego rozwoju kadry nauczycieli kształcenia zawodowego.

Uczestnicy spotkania dzielili się uwagami oraz spostrzeżeniami na temat współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, podkreślano konieczność podniesienia efektywności kształcenia i dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Seminarium było okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń związanych z kształceniem zawodowym i nadchodzącymi zmianami planowanymi przez MEN.

Uroczystym punktem programu było wręczenie przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Medalu Komisji Edukacji Narodowej panu Andrzejowi Boguszowi, prezesowi ARBET Investment Group sp. z o.o., przyznanego na wniosek Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie.

TVP3 o wydarzeniu – olsztyn.tvp.pl

Ułatwienia dostępu