6 września 2018

Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne do udziału w projekcie „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

 

Celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród dzieci i młodzieży z województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wskazanie zagrożeń płynących z korzystania z internetu oraz zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Na projekt składają się trzy działania: warsztaty z cyberprzestępczości realizowane w szkołach, wyjazdowe warsztaty z dziedzictwa kulturowego oraz artystyczny konkurs dla uczniów.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Fundacji Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna pod adresem: http://www.dajna.org.pl

 

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

 

Ułatwienia dostępu