11 września 2018

Seminarium branżowe w Mrągowie

W czwartek 6 września br. w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie odbyło się spotkanie społeczności szkół zawodowych z pracodawcami. Była to kolejna konferencja zorganizowana przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wojewódzką Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Zaproszeni na spotkanie przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, gastronomicznej, mechanicznej, transportowej oraz usługowej zostali zapoznani ze zmianami w kształceniu zawodowym. W istotę wagi kształcenia zawodowego w Polsce wprowadził słuchaczy Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Pracodawcom przedstawiono również przykłady istniejących już dobrych praktyk współpracy z przedsiębiorcami. W Zespole Szkół nr 2 jest to innowacja organizacyjna w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” oraz klasy kształcące w zawodzie technik obsługi turystycznej, które są objęte patronatem przez Akademię Rainbow. CKZiU, jako przykład dobrej współpracy z pracodawcą, zaprezentowało działania podejmowane wspólnie z firmami z branży mechanicznej, metalowej czy mleczarskiej.

Podczas spotkania nie zabrakło czasu na dyskusję między przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pracodawcami i przedstawicielami szkół zawodowych w Mrągowie. Była to przestrzeń do podzielenia się doświadczeniami w zakresie współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca. Strony przedstawiły swoje wzajemne oczekiwania, mocne i słabe strony dotychczasowej współpracy. Wszystkie zgłoszone podczas spotkania wnioski posłużą zarówno szkołom jak i pracodawcom do jeszcze lepszego wzajemnego dopasowania się w obszarze edukacji zawodowej.

Ułatwienia dostępu