22 października 2018

Gala dla Niepodległej                                

19 października br. w auli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce uroczysta „Gala dla Niepodległej”, która była podsumowaniem działań w ramach projektu związanego z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Śladami polskości – Warmia i Mazury na drodze ku niepodległej Polsce”. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kuratorium Oświaty, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

W ramach działań projektowych zorganizowano cykl wykładów i konferencji naukowych, które zakończyły się publikacją wybranych materiałów w formie książkowej. Szkoły włączyły się także w działania upamiętniające Ojców Niepodległej. Formą pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej Ojczyzny były przekazane 100-tu szkołom dęby. Placówki te poprzez symboliczny gest przejęcie sadzonki dębu oraz odebranie certyfikatu, upamiętniły twórców wolności powszechnie znanych i tych, o których pamięć jest żywa lokalnie.

Podniosłym momentem Gali było rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów wszystkich typów szkół naszego województwa na realizację animacji lub filmu dotyczącego śladów polskości na Warmii i Mazurach. W kategorii klas 6 – 8 szkół podstawowych i klas 3 gimnazjalnych wyróżnienia zdobyły trzyosobowe zespoły uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie oraz Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie. Nagrodę główną i wyróżnienie specjalne przyznane przez Delegaturę IPN w Olsztynie zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Spręcowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienia zdobyły trzyosobowe zespoły uczniów z Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Nagrodę główna i wyróżnienie specjalne przyznane przez OBN w Olsztynie zdobyli uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

Galę uświetniły występy artystyczne. W hołdzie dla NASZEJ NIEPODLEGŁEJ zatańczyły uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Dąbrównie. Poprzez muzykę i taniec została opowiedziana historia naszej Ojczyzny. Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Jezioranach wykonały pieśni: „My, Pierwsza Brygada”, „Piechota” oraz marsz „Pierwsza Kadrowa”.

Ułatwienia dostępu