23 października 2018

Dzień Edukacji Narodowej na Warmii i Mazurach

W dniach 16-19 października 2018 r. odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej na Warmii i Mazurach. Pierwszą z zaplanowanych uroczystości zorganizowano w Elblągu (16 października), drugą w Olsztynie (17 października), natomiast ostatnią – w Ełku (19 października).

W obchodach poza osobami odznaczonymi i nagrodzonymi, udział wzięli m.in.: parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe, kierownicy urzędów zespolonej administracji rządowej, przedstawiciele uczelni wyższych, kościołów, związków zawodowych, instytucji współpracujących i działających na rzecz oświaty, mediów.

Wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Krzyże Zasługi otrzymało 6 osób. Doceniając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 172 osoby. Największa grupa (217 osób) w dowód uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej odebrała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej (21) oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (34).

W programie uroczystości nie zabrakło wystąpień, m.in. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego, którzy gratulując nauczycielom odznaczeń i wyróżnień, podkreślali wyjątkowy charakter pracy pedagogów, ich rolę w kształtowaniu młodych pokoleń, a także znaczący wpływ przeprowadzanej reformy oświaty na podniesienie jakości pracy szkoły oraz poprawę warunków pracy nauczycieli. Nie zabrakło również akcentów artystycznych – w Elblągu wystąpili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, w Olsztynie – chór Juvenis Cantat, który tworzy młodzież ucząca się w Gimnazjum nr 2, II Liceum Ogólnokształcącym i absolwenci, pod dyrekcją pani Anny Przegrockiej oraz kwartet Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie i Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach, zaś w Ełku – uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.

Natomiast podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej w dniu 11 października 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tytuł honorowy profesora oświaty został nadany pani Hannie Barbarze Pietras – nauczycielowi biologii i przyrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana w dniu 11.10.2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Elbląg – 16 października 2018 r.


Olsztyn – 17 października 2018 r.


Ełk – 19 października 2018 r.

Ułatwienia dostępu