8 stycznia 2019

Prelekcja „Przez historię z Niezwyciężonymi”                            

Spotkanie w dniu 7 stycznia 2019 r. miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatura w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Nauczyciele i młodzież szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali dwóch wykładów:

– Początki polskiej konspiracji niepodległościowej na Wileńszczyźnie 1939-1942 – Michał Ostapiuk,

– „Jedziecie na białe niedźwiedzie” – sowieckie deportacje obywateli polskich w latach 1939/1941 – Sebastian Nowakowski.

W czasie spotkania zaprezentowany został film „Niezwyciężeni”. W prelekcji wziął udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Ułatwienia dostępu