18 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast

 

 

WKWO.0230.2.2019.DC                                         Olsztyn, 18 lutego 2019 r.

 

            Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 5 kwietnia  2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn) będzie miał miejsce Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia dla całego naszego regionu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami przedsięwzięcia jest Prezydent Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Realizacja Kongresu jest możliwa dzięki współpracy z: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Centrum Informatycznym Edukacji.

Cele Kongresu:

  • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
  • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
  • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
  • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
  • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
  • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Kongres jest skierowany do lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w  województwie, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członków Sektorowych rad ds. kompetencji oraz organów prowadzących szkoły.

Kongres składa się z części konferencyjnej, panelowej i warsztatowej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja przedsięwzięcia oparta jest na współpracy, wzajemnym szacunku i życzliwości jego uczestników, a także pozbawiona elementów rywalizacji. W celu realizacji wydarzenia szkoły mogą zapraszać do współpracy partnerów, w szczególności związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

Przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym będzie obecne Mobilne Centrum Edukacyjne www.frse.org.pl (dostępne dla uczniów w zorganizowanych grupach).

            W celu zaprezentowania przez szkoły poszczególnych branż konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie, znajdującego się w zakładce: Aktualności / Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy / Formularz zgłoszenia do udziału w „Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym”

http://www.ko.olsztyn.pl/2019/02/12/warminsko-mazurski-kongres-zawodowy/

 

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o zachęcenie szkół – techników i szkół branżowych I stopnia  – do czynnego włączenia się w planowane przedsięwzięcie. Z pewnością uczestnictwo w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym będzie dla wszystkich wymierną korzyścią.

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek  Nowacki

Ułatwienia dostępu