13 marca 2019

Archidiecezjalny Konkurs Biblijny                                                            

W dobrych zawodach wystąpiłem,
bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem
2 Tm 4,7

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY
im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem”
 Sł. Boży Kardynał August Hlond

8 marca odbyła się siódma edycja Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski organizowanego przez Akcję Katolicką na terenie kilku diecezji naszego kraju, także na terenie Archidiecezji Warmińskiej.

Kolejny raz gospodarzem finału konkursu w naszym regionie był Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie. Tematem konkursu były Dzieje Apostolskie, a intencją – zachęcenie uczniów do czytania lektury Pisma Świętego. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Do finału przystąpili uczniowie z 28 szkół.

Sławomir Sadowski Warmińsko-Mazurski Wicewojewoda w swoim wystąpieniu przypomniał postać i dokonania Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, natomiast Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty podkreślił potrzebę przekazywania wartości, na których opiera się nasza kultura i nasze dziedzictwo narodowe, a także zachęcił uczniów do dalszego rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Konkurs został objęty patronatem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, senatora Rzeczypospolitej Polskiej Bogusławy Orzechowskiej, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Starosty Powiatu Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego, Burmistrza Miłakowa Krzysztofa Szulborskiego, Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie Ojca Honorata Rzepki. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała Archidiecezjalna Komisja Konkursowa.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu niespodzianką dla uczestników było spotkanie z misjonarzem Ojcem Hounake Eric Kossi Werbistą z Pieniężna, który opowiedział o pracy misyjnej w Togo, kraju swego pochodzenia.

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI:
I miejsce – Kamil Dymidziuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie,
II miejsce – Maja Podchul – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie,
III miejsce – Piotr Mazurowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie.

Komisja konkursowa przyznała trzy wyróżnienia, które otrzymali: Nathan Lewkowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie, Sebastian Grabowski – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie oraz Maja Zyśk – Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie.

Laureaci konkursu w kategorii klas VII-VIII SP oraz klasy III gimnazjum:
I miejsce – Agnieszka Pietrusik – Gimnazjum nr 2 w Braniewie,
II miejsce – Krzysztof Karolkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu,
III miejsce – Paulina Wojtanowska – Szkoła Filialna w Pieszkowie.

Komisja przyznała także w tej kategorii wyróżnienia, które otrzymali:

Karolina Dobrydnio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku, Łukasz Bacewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie, Krzysztof Brodzik – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy.

Laureatów konkursu przygotowały panie: Małgorzata Piekarska, Katarzyna Kubacz, Agata Iluk-Kasza, Aneta Morenc i Maria Borodzicz.

Uroczystość została zakończona wspólną modlitwą i błogosławieństwem, którego udzielił ojciec dr Honorat Rzepka OFM. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

Ułatwienia dostępu