14 maja 2019

28. rocznica powołania Straży Granicznej

10 maja br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcona 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Warmińsko-Mazurski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegaturą IPN w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej oraz Warmińsko-Mazurskim Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Uroczystości towarzyszyła wystawa „Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939” przygotowana przez Delegaturę IPN.

Licznie zgromadzona młodzież wysłuchała prelekcji Sebastiana Nowakowskiego pt. „Korpus Ochrony Pogranicza 1924”. Płk SG Adam Pacuk przedstawił dokonania Straży Granicznej oraz działalność Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Uczestnicy spotkania obejrzeli również film dotyczący służby w Straży Granicznej na przykładzie oddziału warmińsko-mazurskiego oraz zobaczyli sprzęt i elementy umundurowania pograniczników.

Ułatwienia dostępu