23 maja 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Uprzejmie proszę o pilne wypełnienie „Arkusza monitorowania prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”, który jest dostępny na platformie www.seo2.npseo.pl.

Dotyczy szkół, które dotychczas nie wypełniły ankiety lub wypełniły ją błędnie. Monitorowanie obejmuje tylko szkoły podstawowe (nie dotyczy szkół podstawowych dla dorosłych). Wypełniając ankietę należy zaznaczyć odpowiedni typ szkoły (szkoła podstawowa). Szkoły, które wypełniły ankietę błędnie, np. jako zespół szkół (zamiast szkoła podstawowa) lub ośrodek szkolno-wychowawczy (zamiast szkoła podstawowa specjalna) itp. muszą ją wypełnić ponownie. Ankiety nie wypełniają filie w szkołach podstawowych, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazja lub inne placówki funkcjonujące przy szkole podstawowej.

Proszę zwrócić uwagę, aby ankietę po wypełnieniu zapisać i zakończyć (część szkół po wypełnieniu jej nie zakończyła).

Ułatwienia dostępu