24 maja 2019

II Warmińsko-Mazurska Konferencja Rad Rodziców

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły,
Przedstawiciele Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, organizuje 6 czerwca 2019 r. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
– gospodarkę finansową rad rodziców,
– tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
– współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

Miejscem konferencji jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, s. 52).

Do wzięcia udziału w konferencji serdecznie zapraszam Dyrektorów i Nauczycieli, Przedstawicieli samorządów terytorialnych i Przedstawicieli Rad rodziców. Proszę Dyrektorów szkół, aby skierowali do Rad rodziców informację dotyczącą wydelegowania spośród siebie 1-2 osób, które byłyby chętne do skorzystania z bardzo praktycznego programu wydarzenia.

Program konferencji i kwestionariusz zgłoszeniowywww.radyrodzicow.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu