10 czerwca 2019

Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim

6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim odbyła się uroczystość nadania sztandaru. Cytując słowa Patrona szkoły Ks. Bpa Edwarda Samsela: „nawet największe dary charyzmatyczne i najwznioślejsze ideały nie są nic warte, jeśli brakuje im miłości”, należy zgodzić się, że sztandar szkoły jest symbolem miłości do Ojczyzny, wierności, honoru i męstwa. Nawiązuje do jej historii i tradycji, jest znakiem, który łączy społeczność szkolną.

 

W uroczystości wzięli udział nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także licznie zgromadzeni goście. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski  pogratulował całej społeczności szkolnej, iż otrzymała tak cenny dar. Podkreślił, że powinien on być symbolem godności i powinności uczniowskiej. Zachęcił młodzież, by strzegła jego honoru. Poczet sztandarowy będzie teraz godnie i z dumą reprezentować szkołę w czasie uroczystości szkolnych i lokalnych.

 

Ułatwienia dostępu