14 czerwca 2019

II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP                

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie zorganizowało dnia 10 czerwca 2019 roku II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP.  Celem konkursu jest nie tylko zachowanie pamięci o losach ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie II RP oraz o ich wkładzie w rozwój państwa i kultury polskiej, ale także zwrócenie uwagi na tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej związane z trudnymi relacjami z naszymi sąsiadami.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Artur Chojecki , Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, Prezydent Olsztyna – Piotr Grzymowicz oraz Naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie – Karol Sacewicz.

Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali książki i dyplomy, a nagrodzona młodzież dodatkowo stała się posiadaczami laptopów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych.

Ułatwienia dostępu