30 lipca 2019

Dodatkowy miliard w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli

Dodatkowe pieniądze w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli – projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji 

Mamy dodatkowy miliard zł w subwencji dla samorządów na sfinansowanie wrześniowej podwyżki pensji nauczycieli – poinformowali dziś podczas wspólnej konferencji prasowej Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej i Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przypominamy, że zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli od września br. wzrosną o prawie 10 proc. Wdrożenie tej podwyżki wymaga zmian aktów wykonawczych. Z tego powodu dzisiaj Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

W związku z dodatkową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. i wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczyciela stażysty zwiększeniu ulegnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. Konieczne jest zatem określenie zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Projektowana nowelizacja rozporządzenia zawiera przepisy umożliwiające dokonanie podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie dotyczą.

  • Podziału kwoty subwencji w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6 proc.
  • Wsparcia dla małych szkół. Przy podziale dodatkowej kwoty subwencji oświatowej zostanie uwzględnione dodatkowe wsparcie dla małych publicznych szkół podstawowych w mniej zamożnych samorządach w wysokości ok. 190 zł na ucznia. Naliczono z tego tytułu w ramach dodatkowego podziału subwencji kwotę 59,1 mln zł.
  • Naliczania kwoty ok. 1,2 tys. zł na nauczyciela stażystę w związku z wprowadzeniem świadczenia dla nauczycieli stażystów. Samorządy otrzymają dodatkowo z tego tytułu 24 mln zł. Przewidujemy, że ze świadczenia skorzysta ponad 19 tys. nauczycieli stażystów.

W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych. W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 45.907.494 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2018 (43.075.129 tys. zł) o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%. Dodatkowo planowane jest zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. o 1 mld zł. W sumie w 2019 r. subwencja wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego o ponad 3,8 mld zł.

W 2019 r. w sumie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc.

Po wdrożeniu podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

  • nauczyciela stażysty – 2 782 zł
  • nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł
  • nauczyciela mianowanego – 3 250 zł
  • nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Załączniki

Prezentacja
Data: 2019-07-30, rozmiar: 6 MB

Ułatwienia dostępu