3 września 2019

Nagroda Króla UNESCO Hamada Bin Isa Al-Khalifa – edycja 2019

Wniosek mogą złożyć: osoby, instytucje, organizacje pozarządowe lub inne podmioty. O nagrodę mogą ubiegać się projekty ukazujące wykorzystanie sztucznej inteligencji przy wprowadzaniu innowacji w edukacji, uczeniu się i nauczaniu. Zgłaszane projekty / programy powinny:

  1. być w trakcie realizacji przez co najmniej 6 miesięcy,

  2. mieć praktyczne powiązanie z życiem,

  3. mieć możliwość powiększenia działania w obszarze danego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgłoszonych projektów, poprzez rekomendację międzynarodowych jury, zostanie wybranych dwóch laureatów. Każdy otrzyma nagrodę pieniężną (25 000 USD). Proces nominacji odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej. Wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do formularza wniosku zgłaszając prośbę o utworzenie konta użytkownika za pośrednictwem linku: www.unesco.org/ict-ed-prize/register

Terminy:

31 października 2019 – termin nominacji

listopad 2019 – międzynarodowe spotkanie jury

marzec 2020 – ceremonia wręczenia nagród w Paryżu (Francja)

Nauczyciele chcący zgłosić swój projekt proszeni są o przysłanie informacji w terminie do 6.09.2019 roku na adres: dczlapinski@ko.olsztyn.pl, zawierającej:

  1. dane kandydata,
  2. opis jego działalności w zakresie konkursu.

Więcej informacji – plakat

Ułatwienia dostępu