4 października 2019

Sieć doradztwa metodycznego w województwie warmińsko-mazurskim

Na podstawie § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045), informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 w województwie warmińsko-mazurskim doradcy metodyczni będą realizowali swoje zadania w siedmiu ośrodkach doskonalenia nauczycieli – wykaz placówek, specjalności oraz liczba nauczycieli doradców w załączniku poniżej.

Załączniki

Plan sieci doradców metodycznych
Data: 2019-10-04, rozmiar: 499 KB

Ułatwienia dostępu