15 listopada 2019

Lista szkół/placówek nagrodzonych Certyfikatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko – mazurskiego

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły/placówki do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom:

 1. Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie
 2. Przedszkole Miejskie w Górowie Iławeckim
 3. Przedszkole nr 5 Piąteczka w Lidzbarku Warmińskim
 4. Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie
 5. Przedszkole Publiczne nr 1 Stokrotka w Mrągowie
 6. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie
 7. Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie
 8. Przedszkole nr 15 w Elblągu
 9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
 10. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej
 11. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie
 12. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie
 13. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Wąpiersku
 14. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie
 15. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie
 16. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie
 17. Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy
 18. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
 19. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach
 20. Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich
 21. Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim
 22. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
 23. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie
 24. Szkoła Podstawowa im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie
 25. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 26. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie
 27. Szkoła Podstawowa im. Senatu Polskiego w Braniewie
 28. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku
 29. Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie
 30. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu
 31. Zespół Szkół  nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
 32. Zespół Oświatowo-Sportowy Baza w Mrągowie
 33. Bursa nr 4 w Elblągu
 34. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
 35. Szkoła Podstawowa w Bożem

Jednocześnie informujemy, że uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów Szkoła Wierna Dziedzictwu wymienionym szkołom/placówkom odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 52.

Przypominamy również, że ważność Certyfikatów uzyskanych w pierwszej edycji konkursu, tj. w roku 2017, kończy się wraz z końcem roku szkolnego 2019/2020. Termin składania wniosków o przyznanie Certyfikatu na kolejne trzy lata: 2020-2023, mija 15 grudnia 2019 r.

Ułatwienia dostępu