5 grudnia 2019

Nagrodzeni podczas „Gali dla Niepodległej”                                           

W dniu 29 listopada 2019 r. odbyła się „Gala dla Niepodległej”, podsumowująca konkursy organizowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. W spotkaniu uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W swoich przemówieniach Wojewoda oraz Kurator Oświaty pogratulowali wszystkim nagrodzonym. Podkreślili wagę i doniosłość działań, które dotyczą troski o dziedzictwo narodowe, ale także o środowisko, jak i poprawę stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wśród gości w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie byli obecni m.in. Dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie – dr Jerzy Kiełbik, Prezes Stowarzyszenia Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota” z siedzibą w OlsztynieSzczepan Worobiej, Członkowie komisji i kapituł konkursowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, koordynatorzy szkolnych projektów w poszczególnych konkursach oraz nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie.

W czasie gali wręczono nagrody w ramach następujących konkursów:

1. W ramach projektu „Warmia i Mazury – na drodze ku niepodległości i europejskości”:
a) „Plebiscyt na Warmii i Mazurach w przeddzień stulecia” – adresowany do nauczycieli
LINK
b) „Moja miejscowość na przestrzeni 100 lat i 15.lecia w Unii Europejskiej” – adresowany do uczniów
LINK

2. W ramach porozumienia o nawiązaniu współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Stowarzyszeniem Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”:
a) „Polak, Węgier, dwa bratanki” – adresowany do uczniów
LINK

3. W ramach Certyfikatów przyznanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:
a) „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” (IX edycja)
LINK
b) „Szkoła Przyjazna Środowisku” (XIV edycja)
LINK
c) „Szkoła Wierna Dziedzictwu” (III edycja)
LINK

Członkowie komisji i kapituł konkursowych oraz opiekunowie uczniów biorących udział w konkursach otrzymali okolicznościowe podziękowania. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z: Przedszkola Miejskiego nr 21 w Olsztynie, Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Olsztynie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie. Gali towarzyszyła wystawa prac zgłoszonych do konkursu plastycznego.

Ułatwienia dostępu