18 grudnia 2019

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Ustalone przez Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych listy uczniów ze szkół podstawowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020:

L.p. Konkurs przedmiotowy z:
1. Języka polskiego
2. Matematyki
3. Języka angielskiego
4. Języka niemieckiego
5. Języka rosyjskiego
6. Biologii
7. Chemii
8. Fizyki
9. Geografii
10. Historii
11. Informatyki

Ułatwienia dostępu