20 grudnia 2019

Spotkania dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

W dniach 18 listopada oraz 16 grudnia 2019 r. w Centrum Szkoleń  Budowlanych – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego   w Olsztynie, odbyły się spotkania dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Danuta Oleksiak, Powiatowi Koordynatorzy ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, Kierownicy szkolenia praktycznego w Branżowych Szkołach I stopnia. Podczas spotkań uczestników zapoznano z przepisami prawa w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, planowaniem i organizacją turnusów oraz zaprezentowano aplikację wspomagającą organizację turnusów. Omówiono dokumentację szkoleniową. Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami zaprezentowała   koordynator turnusów powiatu braniewskiego.

Podczas szkolenia „Od podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego do programu nauczania” w dniu 16 grudnia 2019 r.  uczestnicy dokonali analizy podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w kontekście założeń metodologicznych tworzenia programów nauczania zawodu w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Ułatwienia dostępu