20 grudnia 2019

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych w roku szkolnym 2019/2020

19 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, odbyło się zebranie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Zbigniew Targowski – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., członkowie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych. Zebranych powitała – Małgorzata Hochleitner, dyrektor Wydziału Kształcenia Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Spotkanie otworzył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie organizowanych seminariów branżowych oraz rolę pracodawców w kształceniu zawodowym. Podczas spotkania omówiono zadania do realizacji w obecnym roku szkolnym, m.in. Danuta Maria Wojtowicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ełku przybliżyła zebranym II Wojewódzki Dzień Szkolnictwa Branżowego na Warmii i Mazurach, który zaplanowano na kwiecień  2020 r. w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku. W r. szk. 2019/20 kontynuowane będzie przyznawanie tytułów Zawodowy Pracodawca oraz Zawodowy Mistrz – termin nadsyłania wniosków do Kuratorium Oświaty w Olsztynie upływa 31 maja 2020 r. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń nt. zmian wprowadzanych w szkolnictwie branżowym.

Ułatwienia dostępu