23 grudnia 2019

Uroczystość wręczenia medali oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Podczas uroczystości, która odbyła się 18 grudnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczyli wyróżniającym się  nauczycielom i  pracownikom oświaty medale państwowe oraz resortowe.

Doceniając wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych wynikających z pracy zawodowej, postanowieniem Prezydenta RP Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowano 135 osób. W dowód uznania za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 15 osób odebrało Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wręczył także nauczycielom decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Gratulując zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił znaczenie istotnej roli nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu ich postaw. W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół oraz rodziny awansowanych nauczycieli. Podobne wydarzenia odbyły się w Ełku i Elblągu. Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączyło w województwie warmińsko-mazurskim kolejnych 127 osób.

Organizatorzy uroczystości – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki – gratulując pedagogom odznaczeń i wyróżnień oraz dziękując im za zaangażowanie i codzienny trud, podkreślali ich rolę w kształtowaniu młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych. Zaakcentowano, iż dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdego społeczeństwa. Jest nadzieją na lepsze jutro, na rozwój ojczystego kraju.

Nie zabrakło również akcentu artystycznego. Z bogatym repertuarem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Olsztynie, pod opieką nauczycielki muzyki z tejże szkoły.

 

Ułatwienia dostępu