10 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących,
techników, szkół branżowych I stopnia,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej i planem nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – w Państwa szkołach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa). Monitorowanie potrwa do 31 marca 2020 r.

W sprawie monitorowania będą się z Państwem kontaktować wizytatorzy, którzy nadzorują Państwa szkoły.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu