23 stycznia 2020

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 17 stycznia 2020 r. z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego sześcioro stypendystów z województwa warmińsko-mazurskiego odebrało dyplomy Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019. Wręczenie dyplomów poprzedziło przedstawienie sylwetek stypendystów, wśród których znaleźli się laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów, jak również uzyskujący wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Wśród wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej uczniów i absolwentów znaleźli się:

  1. Łukasz Cudnoch, absolwent Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
  2. Mateusz Kowalski, absolwent Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie.
  3. Mateusz Mikołajczyk, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
  4. Tomasz Puczel, absolwent Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie.
  5. Emilia Rawa, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie.
  6. Hanna Beata Trzaskowska, absolwentka Gimnazjum nr 22 Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

W czasie uroczystości stypendystom towarzyszyli nauczyciele i członkowie rodzin. Gratulując uczniom ich osiągnięć i wręczając okolicznościowe upominki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podkreślił, że sukcesy są również efektem wysiłku nauczycieli i trenerów oraz wychowania przez rodziców.

Ułatwienia dostępu