30 stycznia 2020

Spotkanie z Minister Olgą Semeniuk

27 stycznia br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgi Semeniuk z przedstawicielami rzemiosła Warmii i Mazur. Powołana na początku stycznia br. Minister Olga Semeniuk ma w swej pieczy sprawy związane z wykonywaniem działalności w zakresie rzemiosła, w tym opracowywanie rozwiązań systemowych i legislacyjnych na rzecz poprawy warunków wykonywania rzemiosła.

W spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Agnieszka Warakomska-Poczobutt – Dyrektor Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty, Dominik Robacki – Dyrektor Zespołu samorządowo-organizacyjnego Związku Rzemiosła Polskiego, Marek Obrębski – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie, Antoni Górski – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie i Tomasz Sielicki – Burmistrz Miasta Braniewa.

Podejmowana w czasie spotkania tematyka dotyczyła realizacji zadań przez rzemiosło, zwłaszcza w obszarze szkolenia zawodowego, a także lokalnej sieci współpracy, w tym z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W swoim wystąpieniu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty wskazywał na zmiany jakie dokonały się w szkolnictwie branżowym, w tym na rolę kształcenia dualnego w podnoszeniu jakości i efektywności pracy szkoły. Wskazywał także na konieczność dostosowywania kształcenia do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy oraz podejmowanie działań odbudowujących prestiż szkolnictwa branżowego. Zachęcał również rzemiosło do większej współpracy z organami prowadzącymi szkoły oraz dyrektorami na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu, doradztwa zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

Ułatwienia dostępu