5 lutego 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Projekt realizowany jest przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej.

Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Zaproszenie do udziału w projekcie: (pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ogólnopolskich badań prowadzonych w projekcie pt. „Młodzi Cyfrowi”.

Publikacja autorstwa Macieja Dębskiego oraz Magdaleny Bigaj pt. „Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan” zawiera najważniejsze wyniki badań prowadzonych wśród 50 135 uczniów uczęszczających do polskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Badania prowadzone były w latach 2017-2019 i dotyczyły wzorów korzystania z nowych technologii, problemu nadużywania mediów cyfrowych, jakości relacji z najbliższymi oraz oceny własnego dobrostanu zdrowia. W przygotowanej publikacji, oprócz ukazania najważniejszych danych statystycznych, spisane zostały najważniejsze rekomendacje w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzieży.

Raport do pobrania: dbamomojzasieg.com

Załączniki

Granie na ekranie - zaproszenie
Data: 2020-02-05, rozmiar: 168 KB
Zaproszenie MEN
Data: 2020-02-05, rozmiar: 2 MB

Ułatwienia dostępu