18 lutego 2020

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych                            

12 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, odbyło się zebranie Rady Dyrektorów Szkół Branżowych, które otworzył Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę dualnego systemu kształcenia, wpływu przedsiębiorców na edukację oraz kompetencji absolwenta w kontekście zmieniających się technologii i rynku pracy.

Zebranych zapoznano z harmonogramem i programem seminariów poświęconych szkolnictwu branżowemu, które odbędą się w bieżącym roku szkolnym we wszystkich powiatach naszego województwa.

Omówiono organizację II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Zawodowego zaplanowanego na 3 kwietnia 2020 r. w Ełku. Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe, popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie. Wzorem roku ubiegłego podczas Kongresu, odbędzie się część konferencyjna, panelowa i wystawiennicza, na którą szkoły mogą zapraszać związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

Podczas spotkania omówiono zmiany w szkolnictwie branżowym. Członkowie Rady Dyrektorów mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami stosowanymi w szkołach.

Ułatwienia dostępu