25 lutego 2020

Seminarium Branżowe w Szczytnie                                             

Seminarium branżowe poświęcone promocji szkolnictwa branżowego i upowszechnianiu zmian w kształceniu zawodowym w powiecie szczycieńskim odbyło się 20 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie. W seminarium uczestniczyli Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Starosta Szczycieński, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy szkół/ placówek i instytucji wspierających doradztwo zawodowe, doradcy zawodowi, pedagodzy, kierownicy szkolenia praktycznego, pracodawcy powiatu szczycieńskiego. Uczestników seminarium powitała Gabriela Woźniak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie. Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty w swoim wystąpieniu podkreślił rangę dopasowania oferty szkół do potrzeb i wymogów rynku pracy. Jarosław Matłach Starosta Szczycieński wskazał ważność tego typu spotkań służących promocji szkolnictwa branżowego i doradztwa zawodowego. Z aspektami prawnymi dotyczącymi obowiązków dyrektora szkoły i nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego zebranych zapoznała Jolanta Opaluch, doradca metodyczny z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Skutki niewłaściwego wyboru zawodu przybliżyła Aneta Soliwoda – doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie. Instytucje wspierające realizację doradztwa zawodowego w szkołach na terenie powiatu szczycieńskiego przestawiła Paulina Kraśniewska, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego. O wpływie Programu „Laboratorium. Mój profil” na wspomaganie ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej wypowiadali się Katarzyna Ulatowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczytnie oraz przedstawiciele Firmy Novum. Najważniejsze zmiany w szkolnictwie branżowym omówiła Grażyna Dywańska, koordynator ds. kształcenia zawodowego, wskazując na: wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, zmiany w egzaminie zawodowym oraz w organizacji szkół i placówek, cykliczną prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, staż uczniowski, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli, nowe zasady finansowania szkół branżowych oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Zagadnienie „Uczeń, a młodociany pracownik” przybliżyli zebranym Sylwia Odrzywolska – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Piotr Lemecha, kierownik szkolenia praktycznego z Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie. Seminarium podsumowała Małgorzata Hochleitner Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, podkreślając wagę kształcenia praktycznego uczniów oraz doradztwa zawodowego w systemie edukacji.

Ułatwienia dostępu