2 marca 2020

Blisko 900 tys. uczniów w akcji MEN                                            

Blisko 900 tys. uczniów w akcji MEN o Żołnierzach Wyklętych

Konkursy wiedzy i prac plastycznych, inscenizacje historyczne, spotkania uczniów ze świadkami historii oraz okolicznościowe gazetki szkolne – to tylko niektóre z działań zaplanowanych przez szkoły i placówki oświatowe w pierwszym tygodniu marca w ramach akcji „Szkoła Pamięta”. Na apel MEN odpowiedziało prawie 6 tys. szkół i placówek oświatowych z całej Polski, w tym 290 z woj. warmińsko-mazurskiego. W wydarzeniach związanych z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych weźmie udział blisko 45793 uczniów i 4202 nauczycieli z naszego województwa.

– Inicjatywy organizowane z okazji Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” pełnią ważną rolę edukacyjną. Przypominają o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie – podkreślił Minister Dariusz Piontkowski, dziękując szkołom za włączenie się w obchody tego święta. – Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wpisują się w akcję „Szkoła pamięta”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Inicjatywa zaangażowania społeczności szkolnej w tegoroczne obchody wyszła również z Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN – dodał szef MEN.

Cieszymy się, że nauczyciele i uczniowie tak licznie odpowiedzieli na udział w akcji MEN. Zachęcamy szkoły do zamieszczania informacji o realizowanych inicjatywach na swoich stronach internetowych oraz postów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaPamięta. Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia!

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób zgrupowanych w oddziałach o różnej orientacji. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacji młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Oddziały zbrojne o antykomunistycznym charakterze walczyły z Urzędem Bezpieczeństwa, Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Milicją Obywatelską. Podziemie niepodległościowe działało także na Kresach Wschodnich – ziemi grodzieńskiej, nowogródzkiej i wileńskiej.

Polecamy materiały edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Radia:

  • wystawę „Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963” – ipn.gov.pl,
  • serwis Żołnierze Wyklęci – www.polskieradio.pl.

Ułatwienia dostępu