4 marca 2020

Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystości związane z Wojewódzkimi Obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 2 marca w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Organizatorami wydarzenia byli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

Jednym z gości był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, który powiedział, między innymi: Żołnierze Wyklęci przez totalitarny system komunistyczny powracają dzisiaj jako Żołnierze Niezłomni.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podkreślił fakt, iż Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony i po raz pierwszy obchodzony 1 marca 2011 r. z inicjatywy nieżyjącego już wówczas Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego.

Licznie zgromadzona młodzież wysłuchała wystąpień: przedstawiciela Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie historyka Jarosława Wróblewskiego oraz przedstawiciela IPN Delegatura w Olsztynie Michała Ostapiuka.

Nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, Społecznej Szkoły Podstawowej 101 w Olsztynie, XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego im. Świętej Rodziny w Olsztynie oraz Bursy nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynie przedstawili krótki program artystyczny.

Uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie zaprezentowali kilka pieśni patriotycznych z płyty Panny Wyklęte.

W holu prezentowana była wystawa portretów żołnierzy podziemia antykomunistycznego związanych z naszym regionem Zuzanny Adamas uczennicy Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, którą można oglądać do 6 marca.

Dziękujemy wszystkim szkołom, które wzięły udział w tej uroczystości i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach o tematyce historycznej i patriotycznej.

Ułatwienia dostępu