10 marca 2020

Święto Chrztu Polski – 14 kwietnia

Przypominamy, że 14 kwietnia jest świętem państwowym pod nazwą Święto Chrztu Polski, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 656) o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 996 zapoczątkowało proces chrystianizacji Polski, a co za tym idzie włączenie państwa polskiego do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów oraz szybkiego rozwoju i wzrostu znaczenia wśród państw Europy.

Zachęcamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do zorganizowania w szkołach uroczystych obchodów tego święta poprzez zorganizowanie spotkań tematycznych (inscenizacji, apeli, zajęć z wychowawcą, gazetek ściennych i innych form) w bliskości tej daty.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku wywieszenia biało-czerwonej flagi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1509) o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Na stronie internetowej www.swietochrztu.pl zostały zamieszczone materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Ułatwienia dostępu