10 kwietnia 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach prowadzących zajęcia specjalistyczne

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
rewalidacyjno-wychowawcze oraz z zakresu specjalistycznej rewalidacji

Proszę Państwa Dyrektorów szkół i placówek, w których prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacyjno-wychowawcze oraz z zakresu specjalistycznej rewalidacji, aby w związku z realizacją kształcenia na odległość w szkołach specjalnych zobowiązali zespoły specjalistów do opracowania konkretnych materiałów pomocniczych dla rodziców, które wspomogą pracę zdalną w tym zakresie. W ramach nadzoru pedagogicznego będziemy monitorowali podejmowane przez szkoły i placówki powyższe działania.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu