27 kwietnia 2020

Wideokonferencja prasowa Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podczas wideokonferencji, która odbyła się 24 kwietnia br., przekazał dziennikarzom informacje o sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z pandemią koronawirusa. W komunikacie skierowanym do prasy Kurator wskazał na działania dyrektorów i nauczycieli realizujących kształcenie na odległość. Podkreślił ich wyjątkowe zaangażowanie oraz podziękował za skuteczne i efektywne wdrażanie nauczania zdalnego. Przedstawił również podjęte działania wspierające uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów w kształceniu na odległość, m.in.: dodatkowe pieniądze na zakup komputerów i oprogramowania w ramach programu „Zdalna szkoła”, internet i sprzęt dla szkół w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, proponowane ulgi w podatku vat dla kupujących sprzęt dla szkół, darmowa platforma edukacyjna epodreczniki.pl oraz szkolenia on-line dla nauczycieli w ramach projektu „Lekcje: Enter”.

Mirosława Gralla-Kaperzyńska dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego przedstawiła wprowadzone rozwiązania prawne, umożliwiające realizację zadań przez szkoły i placówki oświatowe w okresie ograniczenia ich funkcjonowania.

W drugiej części wideokonferencji Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty odpowiadał na pytania zadawane przez dziennikarzy.

Ułatwienia dostępu