6 maja 2020

6 maja dniem otwarcia przedszkoli

Na zaproszenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego do udziału w wideokonferencji w dniu 5 maja br. odpowiedziało prawie stu przedstawicieli organów prowadzących przedszkola i szkoły z oddziałami przedszkolnymi. Tematem spotkania były zagadnienia związane ze stopniowym uruchamianiem pracy w tych placówkach. Kurator wskazywał na celowość takiego działania w związku z koniecznością odmrażania gospodarki. Nie oznacza to powrotu do pełnego funkcjonowania tych miejsc, jak miało to miejsce w czasie poprzedzającym pandemię koronawirusa. Podkreślono, że placówki będą w pierwszej kolejności organizować zajęcia opiekuńcze oraz – w miarę możliwości organizacyjnych – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Kurator podziękował tym organom prowadzącym oraz dyrektorom i nauczycielom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które już 6 maja przyjmą pierwsze dzieci.

W spotkaniu uczestniczył także Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Janusz Dzisko, który przedstawił sytuację epidemiczną w naszym województwie oraz odniósł się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli.

W drugiej części konferencji Kurator oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny odpowiadali na zadawane pytania.

Ułatwienia dostępu