12 maja 2020

Wideokonferencja z katechetami                                     

8 maja br. odbyło się spotkanie online z katechetami szkół i placówek naszego województwa zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Gościem spotkania – na zaproszenie dyrektora W-MODN w Olsztynie Waldemara Żakowskiego – był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. W spotkaniu uczestniczyły również: Mirosława Gralla-Kaperzyńska dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego oraz Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

Wszystkich uczestników spotkania powitała Bożena Osik konsultant WMODN w Olsztynie w zakresie doskonalenia nauczycieli religii rzymskokatolickiej i etyki.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w słowach skierowanych do katechetów zwrócił uwagę, że siłą pedagogizującą jest nie tylko dom rodzinny, ale również szkoła. Cywilizacja nasza opiera się na fundamencie, którym jest chrześcijaństwo. Podkreślił rolę nauczycieli religii, którzy pomagają młodym ludziom wchodzić w życie oraz pokazują jak rozpoznać świat wartości. Są nauczycielami, na których w sposób szczególny ciąży trud misji, jaką mają realizować. Kurator podziękował wszystkim katechetom za ich postawę podczas ubiegłorocznego strajku nauczycieli, gdyż to m.in. dzięki ich gotowości do pracy w zespołach nadzorujących mogły odbyć się egzaminy zewnętrzne.

Podczas spotkania online ks. Dawid Hulecki opowiedział o nowym mobilnym komunikatorze katolickim, którego jest pomysłodawcą. Poinformował, że Archidiecezja Warmińska realizuje ten projekt pod nazwą APOSTOL – Katolicka Aplikacja Społeczna. Jest to narzędzie, które pozwoli na swobodne komunikowanie się wewnątrz grupy – parafii czy wspólnoty. Aplikacja obecnie jest w fazie pierwszych testów.

W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie funkcjonuje Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii – Klub Pomysłowego Katechety. Skupia on nauczycieli religii z różnych typów szkół na terenie województwa. Celem sieci jest wzajemne wsparcie, wzmocnienie duchowe i metodyczne oraz promowanie realizowanych działań. Nauczyciele religii podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji zajęć oraz wykorzystywanymi metodami i technikami kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek.

Ułatwienia dostępu