1 czerwca 2020

WAP.272.6.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu
Data: 2020-06-15, rozmiar: 131 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-06-01, rozmiar: 27 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-06-01, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2020-06-01, rozmiar: 110 KB

Ułatwienia dostępu