22 czerwca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny Programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją informujemy, że w drodze konkursu zostaliśmy wyłonieni przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jako Regionalny Punkt Informacyjny (RPI) dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE są jednostkami, które realizują zadania mające na celu docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów, także w najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach w Polsce.

Działalność RPI kierowana jest do osób zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do: przedstawicieli instytucji oświatowych, dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Informacja dotyczy m.in.: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER (Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), programu Edukacja i eTwinning.

Kontakt:
Ewa Pijanowska
Specjalista Kuratorium Oświaty w Olsztynie
epijanowska@ko.olsztyn.pl
tel. 89 52 32 469

 

Ułatwienia dostępu