21 sierpnia 2020

WAP.272.14.2020.MP – Zapytanie ofertowe: wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach archiwalnych i pomieszczeniu garażowym Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, w celu dostosowania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach do obowiązujących norm oświetlenia

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Data: 2020-09-11, rozmiar: 146 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2020-08-21, rozmiar: 190 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-08-24, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2020-08-21, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 4.1. - Opis techniczny
Data: 2020-08-21, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 4.2. - Rysunek E-1
Data: 2020-08-21, rozmiar: 90 KB
Załącznik nr 4.3. - Rysunek E-2
Data: 2020-08-21, rozmiar: 71 KB
Załącznik nr 5 - STWiOR
Data: 2020-08-21, rozmiar: 289 KB
Zał. 6 Wzór umowy
Data: 2020-08-21, rozmiar: 122 KB

Ułatwienia dostępu