26 sierpnia 2020

Pismo w sprawie sprzedaży szkolnych biletów autobusowych

Szanowni Państwo

Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa warmińsko-mazurskiego

 

WAP.534.8.2020.KK

 

Informuje, że 18 sierpnia 2020 roku wpłynęło do Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty pismo DBI-3.050.40.2020 Ministra Infrastruktury dotyczące sprzedaży szkolnych biletów autobusowych.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ww. pismem – Pismo DBI-3.050.40.2020

 

Ułatwienia dostępu