1 września 2020

Bezpieczny powrót do szkoły – konferencja prasowa

Przygotowanie szkół i placówek do roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii było przedmiotem konferencji prasowej (31 sierpnia) zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Janusza Dzisko.

Krzysztof Marek Nowacki podsumował 12 narad inaugurujących nowy rok szkolny, w których uczestniczyło 26 przedstawicieli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i prawie 900 dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkania w powiatach cieszyły się dużym zainteresowaniem, bo dyrektorzy mogli bezpośrednio wyjaśnić swoje wątpliwości oraz otrzymali informacje o tym, w jakich sytuacjach podejmowana będzie interwencja inspektorów. Ważnym tematem było również pokazanie możliwych scenariuszy postępowania powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem w szkołach – mówił Kurator.

Odnosząc się do aktualnej sytuacji epidemicznej, wskazał na zasadność powrotu do nauczania stacjonarnego, za którym przemawiają przesłanki społeczne i gospodarcze. Przypomniał o możliwości prowadzenia zajęć w systemie mieszanym (hybrydowym) lub wprowadzenia w szkołach kształcenia na odległość.

Janusz Dzisko podkreślał, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie będzie oznaczało automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. Sytuacja będzie na bieżąco podlegać ocenie ryzyka przez powiatowego inspektora sanitarnego.

 Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie szybkiego kontaktu pomiędzy służbami sanitarnymi a dyrektorami szkół i placówek. Dlatego też na naradach przekazaliśmy numery telefonów do powiatowych inspektorów sanitarnych. Poprosiliśmy również dyrektorów o przekazanie służbom sanitarnym bezpośrednich kontaktów, aby zapewnić szybkie kanały komunikacyjne – mówił Janusz Dzisko.

Kurator wskazał, że jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego do placówek oświatowych naszego województwa trafił bezpłatny płyn dezynfekcyjny, maski medyczne oraz bezdotykowe termometry.

Bezpieczny powrót do szkoły – konferencja prasowa (zdjęcie nr 1)
Bezpieczny powrót do szkoły – konferencja prasowa (zdjęcie nr 2)

Ułatwienia dostępu