1 września 2020

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

Informujemy, że w Głównym Inspektoracie Sanitarnym został opracowany poradnik dla nauczycieli
pt. „Nowe narkotyki”. Poradnik powstał w ramach zawartego 15 stycznia 2020 r. Porozumienia międzyresortowego o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży i wzmacniania jej skuteczności.

Zakres tematyczny informacji zawartych w Poradniku stanowi uzupełnienie wiedzy na temat nowych narkotyków. Zawiera on praktyczne wskazówki do podejmowania działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a także dla rodziców w profilaktyce domowej.

Poradnik został zamieszczony na stronach: Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl; Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl oraz stronach internetowych Wojewódzkich Stacji Epidemiologicznych. Jednocześnie pracownicy państwowej inspekcji sanitarnej pozostają do dyspozycji pracowników szkół i placówek systemu oświaty w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Załączniki

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli
Data: 2020-09-01, rozmiar: 2 MB

Ułatwienia dostępu