11 września 2020

Obchody 40–lecia podpisania Porozumień Sierpniowych

Prezentacja książek Zenona Złakowskiego była elementem obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Wydarzenie zorganizowane zostało 10 września br. przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego podczas spotkania reprezentował jego pełnomocnik ds. kombatantów Władysław Kałudziński. Obecny był także Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz licznie przybyli dawni i obecni członkowie NSZZ „Solidarność”.

Monografia zatytułowana „Solidarność olsztyńska w latach 1980–1989”, ma na celu, jak zaznaczył Autor, poszerzyć znajomość wydarzeń z lat osiemdziesiątych XX wieku wśród mieszkańców regionu oraz ukazać etos „Solidarności”, która była wielkim zrywem narodowym, doprowadzającym do upadku komunizmu w Polsce. Monografia składa się z dwóch tomów: pierwszy porządkuje wiedzę na temat olsztyńskiej „Solidarności”, zaś drugi składa się ze wspomnień i relacji osób, które współtworzyły olsztyńskie struktury niezależnego związku zawodowego i prowadzące w późniejszych latach, także aktywną działalność opozycyjną. Łącznie zamieszczono ponad 70 przekazów, z czego część należała do osób znanych w mieście i w regionie.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do kontaktu z żyjącymi pośród nas świadkami tamtych wydarzeń. To właśnie dzięki bezpośredniej rozmowie o faktach i ludziach znanych dzieciom i młodzieży jedynie z prac historyków lub podręczników ożywiamy na nowo ważne w historii najnowszej Polski wydarzenia. Tak przedstawiona historia staje się czymś bliskim i bardziej zrozumiałym.

Obchody 40–lecia podpisania Porozumień Sierpniowych (zdjęcie nr 1)
Obchody 40–lecia podpisania Porozumień Sierpniowych (zdjęcie nr 2)
Obchody 40–lecia podpisania Porozumień Sierpniowych (zdjęcie nr 3)
Obchody 40–lecia podpisania Porozumień Sierpniowych (zdjęcie nr 4)

Ułatwienia dostępu