16 września 2020

WAP.272.16.2020.MB – Zapytanie ofertowe: wymiana oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach archiwalnych i pomieszczeniu garażowym Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, w celu dostosowania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach do obowiązujących norm oświetlenia

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2020-10-09, rozmiar: 150 KB
Odpowiedź na zapytanie - 25.09.2020 r.
Data: 2020-09-25, rozmiar: 248 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2020-09-16, rozmiar: 218 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-09-16, rozmiar: 20 KB
Załącznik nr 2 - Tabela równoważności
Data: 2020-09-16, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2020-09-16, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4.1. - Opis techniczny
Data: 2020-09-16, rozmiar: 1 MB
Załącznik nr 4.2. - Rysunek E-1
Data: 2020-09-16, rozmiar: 90 KB
Załącznik nr 4.3. - Rysunek E-2
Data: 2020-09-16, rozmiar: 71 KB
Załącznik nr 5 - STWiOR
Data: 2020-09-16, rozmiar: 289 KB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
Data: 2020-09-16, rozmiar: 121 KB

Ułatwienia dostępu