7 października 2020

„Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi” – spotkanie online z młodzieżą

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie rozpoczynają realizację projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…

  1. Zjawisku handlu ludźmi.
  2. Przemocy rówieśniczej.
  3. Eksperymentowaniu z narkotykami, środkami odurzającymi oraz papierosami.
  4. Zagrożeniom w Internecie.
  5. Niebezpiecznym zachowaniom podczas wypoczynku letniego”.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

W ramach projektu przewidziano realizację 5 lekcji online. Lekcje online przeprowadzane będą dla dwóch grup uczniów: szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.

Pierwszym z cyklu spotkań on-line będzie lekcja profilaktyczna pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi” adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lekcja odbędzie się w piątek 16 października 2020 r. w godzinach 11.30–12.15 na platformie Zoom. Lekcję online poprowadzi Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 14 października 2020 r. do godz. 15.30 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu spotkania na adresy mailowe wskazane w zgłoszeniu.

O terminach kolejnych spotkań w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…” będę Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu online.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Formularz zgłoszeniowy – zgłoszenia zostały zakończone.

UWAGA!

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia.

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

Ułatwienia dostępu