14 października 2020

Krajowe i wojewódzkie certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”

W 2019 roku z województwa warmińsko-mazurskiego
Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” otrzymały:

 1. Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie
 2. Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie
 3. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
 5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”
2019 rok

 1. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie
 3. Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście
 6. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie
 7. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy
 8. Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie
 9. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
 10. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu
 11. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Rogożu
 12. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy

Ułatwienia dostępu