14 października 2020

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności.

Olimpiada jest adresowana do uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego i obejmuje 3 etapy:

  • etap szkolny – 23 października 2020 r.,
  • etap okręgowy – 27 listopada 2020 r.,
  • etap ogólnopolski – 18-19 marca 2021 r.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Olimpiady znajdują się na stronie organizatora w zakładce Olimpiada: www.zsps.poznan.pl

Ułatwienia dostępu